وجوه اشتراک شیعه و سنی در دین چیست؟

شیعه و سنی

شیعه و اهل تسنن هر مسلمانند و لذا در اصول دین و ضروریات دین همگی با هم اشتراک دارند حتی در اصل فروع مانند اصل نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات،و ... با هم مشترکند و تنها در احکام مربوط به هر کدام است که برخی از فرقه های آنها با نظر شیعه مخالف اند این اختلافات از آنجایی که روش اجتهادی آنها با شیعه متفاوت است در بسیاری از ابواب فقهی وجود دارد لذا ذکر آنها در این مجال مختصر نمی گنجد شما برای آگاهی از ریز اختلافات باید به کتابهای "الفقه علی المذاهب الخمسه تألیف محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام‏ نویسنده: جزیری، عبد الرحمن- غروی، سید محمد- یاسر مازح و کتاب الخلاف تألیف شیخ طوسی" که از کتابهای تخصصی فقهی اند که در همین باره نگاشته شده اند مراجعه نمایید

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.