دلیل متمایز بودن لباس روحانیت از لباس عامه مردم

لباس روحانیت

 در زمان پیغمبر(ص)شکل ظاهری پیغمبر با ظاهر عامه مردم آن زمان از نظر لباس یکی بود چرا باید در زمان حال لباس جامعه روحانیت با لباس عامه مردم فرق داشته باشد؟

پاسخ

درست است که در زمان پیامبر اکرم(ص) لباس ایشان با عامه مردم یکی بوده است اما سوال مهم این است که آیا ما حق داریم کارها و اعمالی انجام دهیم که در آن زمان نبوده است؟در جواب باید گفت کارها و رفتارها دو گونه اند آن دسته از اعمال و رفتار که مربوط به دین و احکام الهی است و سنت پیامبر(ص) در آن ها ما حق دخل و تصرف نداریم و باید به همانی که ایشان امر کرده اند عمل کنیم اما دسته ای دیگر از اعمال و رفتار مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ و مسائل اجتماعی و عرفی مردم یک سامان می شود، در این دسته با رعایت این اصل که مخالفت شرع انجام نشود می توانیم تغییر و تحول انجام دهیم و مطابق عرف زمان عمل کنیم، به عنوان مثال شما در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) شاهد این هستید که مردم با لباس های عادی در جنگ ها حاضر می شوند اما الان هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی با یک لباس واحد و مشخص در جامعه حضور می یابند، در مورد لباس روحانیت هم همین گونه است، در ضمن این لباس باعث می شود که رجوع مردم به این افراد راحت باشد و نیز مسئولیت این افراد هنگامی که در جامعه شناخته شده باشند بیشتر می شود، البته ذکر این نکته هم لازم است که طلاب در پوشیدن این لباس مجبور نیستند و با رضایت خویش این لباس را انتخاب می نمایند و بسیاری از طلاب هم با لباس شخصی مشغول فعالیت می باشند

منبعک حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.