عامل بلایای طبیعی کیست؟

بلایای طبیعی

دو عامل سبب بلایا می باشد 1 – عامل طبیعی 2 – عامل معنوی ، عامل طبیعی مثل طوفان و زلزله و غیره ... در اینجا هیچ گاه ادعا نمی‏کنیم که هیچ بلایی به خاطر عقوبت گناه مردم آن سرزمین نست بلکه برخی از زلزله‏ها با دیگرحوادث ناگوار به جهت عقوبت از گناهان می‏باشد ولی این بدان معنا نیست که گناه علت مادی و طبیعی و فیزیکی زلزله باشد بلکه هر زلزله و حادثه طبیعی از طریق مجاری و علل طبیعی خود پدید می‏آیند ولی جهان ماده با همه علل و معلولاتش به خاطر علل ماوراء مادی است و این چیزی نیست که در علوم تجربی قابل تحقیق باشد، بلکه بررسی آن از طریق فلسفی و متافیزیکی است.[1] دیگر عاملی که سبب بلایای طبیعی می شود عامل معنوی می باشد که عامل اصلی خود مردم می باشند، چون گناه و آثار آن در افراد طغیان پیدا می کند و خیلی از مردم دین خود را از دست می دهند و یا ایمانشان سست می شود و یا بطور کل کاری که باعث نارضایتی و خشم خداوند از آنها می گردد، انجام می دهند سبب نزول بلایا می شود. خداوند در قرآن می فرماید:

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ» و اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان می‏آوردند و تقوا پیشه می‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‏گشودیم ولی (آنها حق را) تکذیب کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.[2]

تفسیر این آیه: بعد از آن بیان فرماید که: هلاک امم سابقه به جهت شآمت بدی اعتقاد و سوء اعمال آنها بود: و اگر چنانچه اهل آن شهرهای معذبه به عذاب استیصال یا اهل مکه و حوالی آن، و یا عموم اهل هر شهری و مملکتی، ایمان بیاورند به وحدانیت خدا و بپرهیزند از شرک و مخالفت حضرت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، یا ایمان آورند به خدا و ملائکه و کتب منزله و رسل او و روز قیامت و بپرهیزند از معاصی و محرمات الهی، هر آینه می‏گشادیم بر ایشان و عطا می‏فرمودیم برکات و خیرات نامیه از آسمان به انزال باران و از زمین به اخراج نباتات و اثمار و کثرت مواشی و انعام و حصول امن و سلامتی. آسمان قوه فاعله، و زمین قوه منفعله، به عبارت دیگر، آسمان به منزله «اب» و زمین به منزله «ام» مقرر، و از این دو، به خلق الهی و تدبیر سبحانی جمیع منافع و خیرات حاصل شود. یا مراد به برکات سماء، اجابت دعا، و برکات زمین، روا شدن حاجات لکن اکثر بر قول اول و مقوی آن است که نوح علیه السّلام فرمود: یرسل السماء علیکم مدرارا الایه. وَ لکِنْ کَذَّبُوا: و لکن تکذیب کردند رسولان الهی را و مخالفت نمودند احکام سبحانی را، پس گرفتیم ایشان را به قهر و سخط و عذاب استیصال به سبب آنچه بودند که کسب می‏کردند از کفر و معاصی و مخالفت پیغمبران.

در کافی از أبی أسامة مروی است که از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: پناه ببرید به خدا از قهر الهی و بطش و سطوات سبحانی. عرض کردم: سطوات الهی چیست؟ فرمود: گرفتن بر معاصی. [3]  

[1] . اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، مقاله نهم.

[2] . اعراف آیه 96.

[3] . تفسیر اثنا عشری، ج‏4، ص 146.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.