ایا مهریه هبه یا هدیه نیست چرا آیه 10 ممتحنه خرجهایی که برای زن کافرشده در صورت رفتن به سوی کفار به همسرش باید برکردد

مهریه

در پاسخ شما کاربر گرامی باید عرض کنیم که مهریه در شرایط عادی باز گردانده نمی شود و حقی مسلم برای زن است که آن را حتی قبل از ارتباط  با شوهر می تواندمطالبه نمایداما در آیه مورد بحث حکمی ویژه از سوی خداوند صادر شده است و به مقتضای عدالت اسلامی زنی که اسلام را پذیرا می شود و از بلاد کفر و همسر کافر خویش جدا گشته و به سرزمین اسلام مهاجرت می کند چون دیگر در اختیار همسرش نیست  خداوند اجازه داده تا همسرش مهر اورا که بدان پرداخته است مطالبه کند(شما در سوال خود مطلب را برعکس بیان نموده اید). در تفسیر نموه نیز آمده است که "از آنجا که معمول عرب بود که مهریه زنان خود را قبلا می‏پرداختند خداوند در چهارمین دستور درآیه می‏افزاید:" به همسران کافر آنها آنچه را در طریق این ازدواج انفاق کرده‏اند بپردازید" (وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا).

درست است که شوهرشان کافر است اما چون اقدام بر جدایی به وسیله ایمان از طرف زن شروع شده، عدالت اسلامی ایجاب می‏کند که خسارات همسرش پرداخته شود.

آیا منظور از انفاق در اینجا تنها مهر است، و یا سایر هزینه‏هایی را که در این راه متحمل شده نیز شامل می‏شود؟ غالب مفسران معنی اول را برگزیده‏اند، قدر مسلم از آیه نیز همین است، هر چند بعضی مانند" ابو الفتوح رازی" در تفسیرش نفقات دیگر نیز گفته است [1].

البته این پرداخت مهر در مورد مشرکانی بود که با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه در حدیبیه یا غیر آن امضاء کرده بودند.

اما چه کسی باید این مهر را بپردازد؟ ظاهر این است که این کار بر عهده حکومت اسلامی و بیت المال است، چرا که تمام اموری که مسئول خاصی در جامعه اسلامی ندارد بر عهده حکومت است و خطاب جمع در آیه مورد بحث گواه این معنی است (همانگونه که در آیات حد سارق و زانی دیده می‏شود). در تواریخ و روایات آمده است که این حکم اسلامی تنها شامل شش زن شد که از همسران مسلمان خود بریدند و به کفار پیوستند و پیامبر (ص) مهر همه آنها را از غنائم جنگی به شوهرانشان بازگرداند."برای مطالعه بیشتر به تفسیر نمونه، ج‏24ذیل آیه مورد بحث مراجعه نمایید.

[1] تفسیر ابو الفتوح رازی" جلد 11 صفحه 126. [.....]

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.