اسامی کتابهائی که در سیرو سلوک انسان را یاری می دهد مهمترین آنها؟

سیرو سلوک

به یاد داشته باشید که هر کاری و هر راهی بدون راهنما و راهبر نمی شود اما ما کتابهائی را تیمنا به شما معرفی می کنیم:

1-تهذیب نفس وسیرو سلوک از دیدگاه امام خمینی رحمه الله

2-حریم قدس، مولف محمد حسن حسینی طهرانی

3-در آمدی بر سیرو سلوک ، دروس آیت الله مجتبی تهرانی

4-راهنمای گمشدگان در تزکیه نفس و مکراحل سیرو سلوک، مولف حسن مصطفوی

5-مصباح الشریعه از کلمات امام ششم صد باب در حکمت و معارف و سیرو سلوک،مولف حسن مصطفوی

6-رساله سیرو سلوک منسوب به بحرالعلوم سید مهدیبن سید مرتضی طباطبائی

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.