آیا گفتن صدق الله العظیم گناه دارد؟

گفتن صدق الله العلی العظیم درست است یا انچه براداران اهل سنت می گویند و در احادیث کدام ذکر شده و آیا گفتن صدق الله العظیم گناه دارد؟ پرسش دوم اینکه خواندن فاتحه برای مردگان به نحو موجود که اول صلوات بعد حمد و بعد سوره و در اخر هم صلوات درست است و آیا ریشه شرعی و حدیثی دارد یا خیر؟ لطفا توضیح بدهید.

پاسخ

هر دو صورت صحیح است و اشکالی ندارد، هردو صفات خداوند را ذکر می کنند و می توان بعد از الله هر چند عدد از صفات خداوند را بیان کرد، هم علی و هم عظیم از صفات خداوندند، در روایات فراوانی توصیه شده است که قبل و بعد از دعا کردن صلوات بفرستید اما برای فاتحه به خصوص روایتی ندیدیم، اما صلوات عملی کاملا شرعی و پسندیده است و دارای ثواب و اثرات فراوانی می باشد و در عمل مذکور هم هیچ منع شرعی ندارد و پسندیده است و هم ثواب صلوات و هم فاتحه به شخص فوت شده می رسد.

منبع: حوزه نت