با سلام برخورد پیامبر با کفار چطور بود؟

برخورد پیامبر با کفار گونه های متفاوتی داشت که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱.تبلیغ:

ایشان بنا بر رسالت و وظیفه الهی ای که داشتند تمامی مردم از جمله کفار را به اسلام و احکام الهی دعوت می نمودند.

۲.اعراض:

گاهی اقتضا می کرده است که ایشان برطبق مصالح و دستورات وحی از کفار کناره گرفته و با آن ها وارد بحث و جدل نشوند. مانند کلامی که در قرآن آمده است مبنی براینکه شما بردین خود و من هم بر دین خود.[۱]

۳.مراعات حقوق:

 پیامبر حقوق آن ها را در هر شرایطی رعایت می نمودند .به عنوان نمونه اگر کافری در همسایگی ایشان می زیستند به او سر زده و از احوال او جویا می شدند و اگر مریض می گشتند به عیادتشان می رفتند.همواره با آن ها با اخلاق و ادب برخورد می نمودند.

۴.ترک (هجرت):

گاهی مصلحت و شرایط را دراین می دیدند که آن هارا ترک کرده و به مکانی دیگر هجرت نمایند مانند هجرت از مکه به مدینه

۵. بستن قراردادهای مختلف و پیمان صلح:

گاهی با آن ها وارد گفتگو شده و قراردادی با آن ها امضا می کردند. نظیر قرارداد صلح حدیبیه

۶.جنگ:

در بعضی موارد و درصورتی که دیگر تمامی راهها بسته شده بود و کیان اسلام در خطر بود پیامبر جنگ را به عنوان آخرین مرحله انتخاب می کردند.

[۱] کافرون /۶

منبع: حوزه نت