آیا یحیی بن زید بن سجاد(ع) بن حسین(ع) که گویا فرزند 18 ساله زید شهید می باشد و ادامه دهنده راه او بوده است فرزندی داشته است؟

مرقد یحیی بن زید بن سجاد(ع)

یحیی بن زید پس از شهادت پدر خویش به خراسان گریخت و در آنجا قیامی شیعی برعلیه بنی امیه ترتیب داد که در نهایت منجر به شهادت او در این راه در سال 125ق شد.[1] در کتب تاریخی اعم از زیدی و غیر زیدی اشاره ای به فرزند یحیی بن زید نمی کنند.امامت زیدی پس از یحیی بن زید به فرزندان حسن المثنی منتقل شد .(محمد نفس زکیه و ابراهیم نفس رضیه).

[1] برای مطالعه بیشتر به کتاب مستدرک اعیان الشیعه ،ج3،ص328و329 و مجموعه رسائل یحیی بن زید چاپ صنعا مراجعه نمایید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.