ازلی بودن خداوند

0 13

آیا با دلایل عقل میتونین ثابت کنین کسی از اول وجود داشته؟ عقل مسلماٌ میگه نه هیچ کس از اول وجود نداشته ولی در جای دیگه ( اینکه خدا از اول وجود داشته) کاملا نظرش بر میگرده خدا هست و از اول بوده این با جواب بالا در مورد اینکه کسی از اول نبوده خیلی فرق داره بهم کمک کن

پاسخ
موجودات شامل مجرد و مادی می باشند. زمان از مختصات و ویژگی های مادیات است. لذا به مادیات زمانیات می گویند. اما مجردات داخل در زمان نیستند. به عبارت دیگر عالم مجردات زمان بردار نیست. چیزهایی که ما در اطراف خود احساس و تجربه  می کنیم، جزء  مادیات و زمانیات  هستند که قطعا از اول وجود نداشته اند. اما خداوند که از دایره احساس و تجربه ما خارج است،  از زمانیات نیست،  بلکه مافوق زمان و خالق زمان است، ذهن ما به جهت اشتغال به زمانیات به سختی می تواند زمان را کنار بزند و ممکن است تصور کند خدا هم داخل در زمان است، لذا این گزاره (هیچ چیز از اول وجود نداشته) درباره محسوسات صحیح است و نباید آن را به خداوند هم تعمیم دهیم.پس تناقض بین دو جمله نیست. چون یکی از اینها ناظر به موجودات مادی و دیگری ناظر به موجود مجرد (الله) است.
 اما سؤال شما ناظر به “ازلی بودن خداوند” است. ازلی بودن خداوند به این معناست که خداوند سابقه عدم نداشته است.
 دلیل ازلی بودن خدا :
اگر موجودی معلول و نیازمند به موجود دیگری باشد، وجودش تابع آن خواهد بود وبا مفقود بودن علتش به وجود نخواهد آمد.به دیگر سخن: معدوم بودن موجودی در برهه ای از زمان، نشانه نیازمند بودن آن است، و چون خداوند ، وجود صرف است و نیازمند به هیچ موجودی نیست همیشه موجود خواهد بود.[۱]
 
                  
[۱] . نک: آموزش عقاید، استاد محمد تقی مصباح یزدی، صفحه ۶۶.

منبع:: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.