لطفا بفرمایید کدامیک از مراجع تقلید حاضر بر مراجع دیگر اعلمیت دارد؟

مراجع اعظام

 مجتهد و اعلم را از سه راه می‏توان شناخت: اول: آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوّم: آن که دو نفر عالمِ عادل که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالمِ عادلِ دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آن که عدّه‏ای از اهل علم که می‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می‏شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.[1]
اسامی مراجع بزرگوار تقلید طبق آنچه در سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است، به شرح زیر می باشد:
1- آیت الله العظمی خامنه ای
2- آیت الله العظمی وحید خراسانی
3- آیت الله العظمی شبیری
4- آیت الله العظمی مکارم شیرازی
5- آیت الله العظمی صافی
6- آیت الله العظمی سیستانی                 
 
البته نام بردن از تعدادی از مراجع بزرگوار به معنی رد نمودن عده ای دیگر نیست، و تعداد مراجع عظام شایسته تقلید بیش از این تعداد نامبرده می باشند.
 

[1]- توضیح المسائل امام مسئله 3. 

افزودن دیدگاه جدید

.