تعریف دین چیست؟

دین

تعریف دقیق و همه جانبه دین خیلی مشکل است ولی می توان دین را دست کم در ادیان ابراهیمی این گونه تعریف کرد .دین عبارتست از مجموعه تعالیم و دستورالعمل هایی که خداوند به وسیله وحی و با واسطه پیامبران برای تأمین سعادت همه جانبه انسان­ها فرستاده است و معمولاً این ادیان با یک دسته اعمال سمبلیک و رمزی همراه است که بعضی از اعمال و احکام آن، اگر چه در بدن صورت می گیرند (مانند غسل و وضو و سجده و...) اما لزوماً معطوف به احکام بدن نیستند بلکه منظور از آنان امور فوق ماده و بدن است.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.