روایاتی از ائمه(ع) در مورد مشخصات خانه

مشخصات خانه

 خانه، مکانی امن و جای آسایش است هرچه خانه تمیز و آراسته تر باشد، آرامش اهالی آن بیشتر خواهد شدداشتن حیاط وسیع، همسایگان همراه و تمیزی آن از جمله مواردی است که در احادیث نیز بدان اشاره شده است.

 

از حضرت باقر (علیه السلام): مردی به نزد وی به شکایت آمد که جن ما را از خانه هایمان بیرون رانده است، فرمود: سقف خانه را هفت ذراع کنید، و حمام را در گوشه خانه (دور از خانه ) بسازید، آن مرد می گوید چنین کردیم و دیگر چیزی که ناراحت کننده باشد ندیدیم.

از داود رقی روایت شده است: در خدمت حضرت صادق (علیه السلام)، کبوتری را دیدم که از زیر تخت بیرون آمد، گفتم: جانم فدایت (اجازه می دهید) مرغان ابلق و خوش آواز که می خوانند و چه چه می زنند به شما هدیه کنم. امام (علیه السلام) فرمود: آنها مرغان مسخ شده اند، اگر خواهی در خانه پرنده نگهداری کنی از این گونه نگهداری، که این ها یادگاری از کبوتر ران اسماعیل (علیه السلام) می باشد.

مردی به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از (ترس ) شکایت کرد، حضرت به او دستور داد یک جفت کبوتر در خانه نگه دارد.

از امیر مؤمنان (علیه السلام): به هم خوردن بالهای کبوتر شیطان را طرد می کند و می راند.
و نیز از آن حضرت روایت است که: درباره خدمتگزاران و غلامان و کنیزان و اموال بی زبان، کاملا مواظبت کنید، پرسیدند، مراد از اموال بی زبان چیست؟ فرمود: گوسفند، کبوتر، گربه و امثال آنها.

از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): گوسفند در خانه هفتاد در فقر را به روی انسان می بندد.
و نیز فرمود: نگهداشتن گوسفند در خانه برکت است. وجود گربه در خانه نیز موجب برکت است؛ یک گوسفند یک مقدار برکت دارد، و دوتا دو برابر برکت دارد و سه تا موجب برکتهای بسیار است. و نیز از آن حضرت: گوسفند از حیوانات بهشت است.

و از امام ششم (علیه السلام): هیچ مؤمنی در خانه بزغاله ای ندارد مگر آن که اهل آن خانه را برکت و تقدیسی خواهد بود، و اگر دو تا بزغاله داشته باشد هر روز دوبار تقدیس شوند.
مردی پرسید: چگونه؟ فرمود: به ایشان گفته می شود تا زمانی که سفره شما پاک و رنگین است، برکت و قدس به روی شما گشاده باد.
و نیز فرمود: زنی به واسطه این که گربه ای را حبس کرد تا از تشنگی جان داد، و گرفتار عذاب (خداوند) گردید.
و نیز فرمود: کبوتر را مانع نشوید که در خانه شما لانه گزیند.
و فرمود: شبانگاه به لانه پرندگان دست نبرید که شب هنگام امان (و آسایش ) آنهاست که در کنف رحمت خداوند می باشند.

از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): از حیوانات در خانه نگهدارید تا شیطان به جای فرزندانتان به آنها بپردازند.

از امام پنجم (علیه السلام) هر کس ما - اهل بیت را- دوست دارد کبوتر را دوست بدارد.

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) شایسته نیست که خانه هیچکدام شما از سه چیز خالی بماند که آنان خانه را آباد نگه می دارد: گربه، کبوتر، خروس و اگر با خروس انیسی (مرغی ) باشد، اشکالی ندارد.

حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: در خروس پنج خصلت از خصال انبیاء وجود دارد: آشنایی به اوقات نماز و غیرت و سخاوت و زیاد آمیزش و جماع کردن.

پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگاه بانگ خروس را شنیدید خروس حتما فرشته ای را دیده است، پس از خدا حاجت بخواهید، و سویش توجه کنید، و چون بانگ الاغ را شنیدید، به خدا از شر شیطان پناه برید که وی شیطانی را مشاهده کرده است.

از انس: پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خروس سفید دوست من است، دشمن آن دشمن خداست، خروس صاحب خود و هفت خانه را نگه می دارد.
و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خروس را شب با خود نگه می داشت و فرمود: مرغ، گوسفند فقیران امت من است.
و فرمود: خروس را دشنام مگویید که شما را به اوقات نماز راهنمایی می کند.
و فرمود: خروس را دشنام مگویید که دوست من است و من دوست اویم، دشمن او دشمن منست، قسم به آن که مرا به حق برانگیخت اگر بنی آدم بدانند چه خاصیت ها در او نهفته است، پر و گوشت او را به زر و سیم بخرند، خروس جنیان شریر را از خانه می راند.
و نیز فرمود: هر کس خروس سفیدی در خانه نگه دارد، از شر سه چیز مصون خواهد ماند: کافر، ساحر، کاهن.

از امام باقر (علیه السلام): خداوند خروسی بزرگ در زیر عرش آفریده است که هیچ خروسی نمی خواند مگر آن که او بخواند و در وقت خواندن بالها بهم می زند و می گوید: ((منزه است خداوند عظیمی که مانند ندارد)). خداوند نیز او را جواب دهد که: ((هر که قسم دروغ بخورد به این گفته تو ایمان نیاورده است )).

جعفری روایت می کند که: ((در خانه حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) یک جفت کبوتر دیدم که نر آن ها سبز و ماده آنها سیاه بود، و حضرت برای آنها نان خرد می کرد، و می فرمود: که این کبوترها از شب تحرک دارند، و انس می گیرند، و هیچگاه در شب بال به هم نمی زنند، جز آن که هر کس داخل خانه باشد از جانوران موذی در امان خواهد بود. ))

از امام صادق (علیه السلام): در خانه هر پیغمبری کبوتری وجود داشت، زیرا جنیان با کودکان بازی می کنند، و چون کبوتر در خانه ای باشد به آن سرگرم شده و از کودکان دست بر می دارند.
راسخون

افزودن دیدگاه جدید

.