چرا یک زن مسلمان نمی تواند با مردی غیر مسلمان ازدواج نماید؟

ازدواج

 آدمی دارای خلقت ویژه ای است که در دو حوزه ادراکات و گرایش­ها، این ویژگی او تجلی کرده است. یکی از گرایش­های عالی و روحی انسان، همانا میل به پرستش موجودی برتر است و همه عبادت­ها، تحسین­ها و دلدادگی ملت­ها به قهرمان­های ملی خود و اسطوره سازی­های بشر، ناشی از همین حس و گرایش عالی و باطنی اوست که اصطلاحاً به آن «فطرت» می گوییم. ما معتقدیم که انسان می خواهد موجودی را پرستش کند که هیچ گونه عیب و نقصی نداشته باشد و از همه جهات مطلق و کامل باشد، اگر چه در مصداق دچار اشتباه می شوند، چنانچه قرآن کریم می فرماید: بعضی از انسان­ها خود پرست شده و هوای نفس خود را می پرستند: « أ َرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً : آیادیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است ؟! آیا تو میتوانی اورا هدایت کنی (یا به دفاع از او برخیزی)؟!» [1] کار انبیاء الهی نیز همین است که مصداق واقعی پرستش را معرفی کنند.

[1] - سوره مبارکه فرقان آیه 43.


منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.