چگونه می توان استعدادهای خداوندی را شناخت و در زندگی از آنها استفاده کرد؟

استعداد

در صحنه عمل، انسان می تواند با دقت، گرایش و استعداد خود را کشف کند، در ضمن مربیان و معلمان دلسوز و متعهد نیز می توانند انسان را در کشف استعداد وی در زمینه های مختلف، یاری نمایند و البته باید دانست استعداد به تنهایی کافی نیست، بلکه باید تلاش و جدیت را با آن ضمیمه کرد تا به نتیجه رسید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.