هستی چگونه آغاز شد؟

هستی

 هستی از نظر زمانی شروع ندارد، اما از نظر درجه و رتبه، اولین مخلوق نور محمد صلی الله علیه و آله [1] است که در بعضی از روایات عقل [2] و... تعبیر شده که بحث دقیق فلسفی و عرفانی می طلبد.

[1] - خصال، صدوق، ص 482.

[2] - وسائل الشیعه، باب 3 ، ابواب مقدمات عبادات، ح 1.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.