چرا خداوند شریک ندارد؟

چون شریک داشتن نشان دهنده محدودیت بوده و محدودیت نشان دهنده نقص است و نقص و محدودیت نشان­گر نیاز است و در جای خود با ادله متعدد و متقن عقلی ثابت است که خدای سبحان کمال مطلق، بی‏نیاز و منزه از هرگونه نقص می­باشد.

قرآن انسان را به این نکته توجه می­دهد که : * یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ [۱] ای مردم شما (همگی) نیازمند به خدائید؛ تنها خداوند است که بی‏نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است»

منبع: حوزه نت