چرا وقتی خداوند آینده انسان را می داند، او را مستقیم به جهان آخرت نمی برد؟

اهدناالصراط المستقیم

چون پایه حیات اخروی انسان در زندگی مادی اوست، یعنی ما در دنیا شیوه زندگی اخروی خود را تعیین می کنیم و اسباب آن را در دنیا فراهم می کنیم و در واقع اعمال و نیات ما سازنده بهشت و یا جهنم اخروی هستند و بدون اعمال ما جهنم و یا بهشتی وجود ندارد.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.