آیا زنجیر زنی و قمه زنی بخشی از عزاداری است ؟

1--عزاداری برای حضرت سید الشهداء (ع) و اولیاء دین جزء سنت ائمه علیهم السلام و حضرت پیامبر اکرم(ص) بوده است و ما آن را جزء دین می شماریم. اما مصادیق عزاداری و نمودهای آن مادامی که با احکام الهی و فقه دین منافات نداشته باشد ممنوع نیست.

2-قمه زنی مخالف فقه و شریعت است و از این رو بیشتر فقهای شیعه آن را حرام و خلاف مقاصد مکتب می شمارند. ولی زنجیر زنی مادامی که یک عمل سمبلیک باشد و موجب وارد شدن لطمه به بدن نشود جایز است.

منبع: حوزه نت