آیا همه اتفاقاتی که روزمره برایمان می افتد تقدیر و مقدرات الهی است یا در اختیار انسان می باشد؟

۱-قضا و قدر به معنای حتمیت نظام علی و معلولی و مقدار و نظام هندسی عالم است و این دو از آن خداوند می باشند. قضا یعنی حتمیت. اگر یک شی برای حصول خود ۱۰۰ شرط داشته باشد تا این صد شرط حاصل نشوند حاصل نخواهد شد. مثلا اگر ۹۹ شرط آن آمد محال است که ایجاد شود و اگر ۱۰۰ شرط آمدند محال است که ایجاد نشود. این ایجاد قطعیت و حتمیت دارد و این قضا است. قدر هم یعنی مثلا اگر یک بمب که شرایط انفجار آن حاصل شده ۱۰۰۰ واحد قدرت تخریب و انفجار داشته باشد محال است که ۹۹۹ واحد انرژی آزاد کند بلکه قطعا همان ۱۰۰۰ واحد خواهد بود و یک ذره کم و بیش نخواهد شد، هندسه و مقدار آن ترسیم شده است.

۲-قضا و قدر در عالم یکی نیست بلکه ما قضا و قدر ها داریم و قدرت مانور بشر در انتخاب یک دسته از قضا و قدرها بر یک دسته دیگر از آنان، برای او وجود دارد. یک دسته از قضا و قدرها این است که ما از بلندی خود را پرتاب کرده و نابود شویم و یک دسته از قضا و قدرها این است که از جاده مستقیم رفته و سالم به مقصد برسیم. البته دسته ای از قضا و قدرها قطعی و حتمی هستند که چون ما در آن ها دخالت نداریم مسئولیتی هم متوجه ما نیست و ما در آن قضا اختیار نداریم.

۳-اما اینکه خداوند علم دارد که چه افعالی از ما سر می زند باید دانست که علم خداوند مطلق است هم به فعل ما تعلق می گیرد و هم به مجموعه فرآیندی که فعل ما به آن منتهی می شود.

مثلا حضرت حق می داند که ما با چه شرایطی و در چه محیطی و تحت چه انگیزه هایی این فعل را انجام می دهیم و از جمله آن شرایط اراده و اختیار و قدرت انتخاب ماست. یعنی خداوند می داند که ما با اختیار و انتخاب و اراده خود چه افعالی را انجام می دهیم و این علم خداوند مطلق است و محال است که ما بر خلاف علم خداوند فعل غیر اختیاری انجام دهیم پس علم خداوند موکد اختیار است و نه منافی آن.

منبع: حوزه نت

 

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.