دلیل این که نمی توان با دو خواهر هم زمان ازدواج کرد ولی بعد از فوت یا طلاق همسر اول می شود چیست؟

 اسلام با اینکه مسأله تعدد زوجات، تا چهار همسر برای یک مرد را جایز می داند، ولی اجازه نداده است که یک مرد در یک زمان با دو خواهر ازدواج نماید. قرآن مجید می فرماید: «حرمت علیکم امهاتکم … و ان تجمعوا بین الاختین…» [۱] یعنی: حرام شده است بر شما ازدواج با مادرانتان و با… و اینکه بین دو خواهر جمع کنید.»

اما اینکه چرا ازدواج با دو خواهر در یک زمان ممنوع است، شاید به دلیل این باشد که دو خواهر به حکم نسب و پیوند طبیعی، نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند ولی هنگامی که رقیب هم شوند، طبعا نمی توانند علاقه سابق خود را حفظ کنند، و به این ترتیب یک نوع تضاد عاطفی در وجود آنها پیدا می شود که برای زندگی آنها زیان بار است. [۲] و اسلام با حرام کردن چنین ازدواجی، جلوی این ضرر و فساد و تباهی را گرفته است.

البته فلسفه اصلی این حکم را ما نمی توانیم تشخیص دهیم و نوعا بیان فلسفه حقوق و احکام بسیار مشکل و در بعض موارد دست یافتنی نیست.

[۱] – سوره نساء، آیه ۲۳.

[۲] – مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۶۸.

منبع: حوزه نت