اگر تولد مربوط به خداوند است، پس چرا انسان می تواند از تولد نسل جلوگیری نماید؟

0 15

اینکه تولد انسان و ایجاد همه موجودات به دست خداوند است و تا او نخواهد نمی شود، درست است. ولی باید دانست که نحوه تعلق اراده خداوند به موجودات و آثار و افعال آنان همیشه مستقیم نیست بلکه از طریق اسباب و ابزار خاص آن جاری می شود و این هم شکی نیست که آن اسباب و آثار آنان از خود خداوند است.

اسباب و آثار آنان گاهی اختیاری است مثل فعالیت های آدمی و گاهی بدون اختیار ظاهری مثل سوزاندن آتش و روان بودن آب.

اراده تکوینی خداوند هم شامل حال اطاعت می شود و هم معصیت. هم خوب و هم بد. یعنی خداوند اراده کرده است و خواسته است که انسان با اختیار خود هم بتواند کار خوب انجام دهد و هم کار بد. مثلا هم می تواند از تولید مثل جلوگیری کند و هم بتواند جلوگیری نکند. این اراده و خواست خداوند است که انسان چنین قدرتی داشته باشد.

پس اگر آدمی بخواهد تولید مثل کند، خواست خداوند است و اگر نخواهد هم، خواست خداوند است. البته ممکن است خداوند از یکی از این افعال راضی و از دیگری ناراضی باشد.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.