وجه اعجاز قرآن چیست؟

قرآن

قرآن کریم از جهت :الف: اسلوب بیان (فصاحت و بلاغت)ب: اخبار غیبی صادق ج: هماهنگی اجزاء و وضعیت آورندة آن د: محتوای غنی و بیانگر اسرار علمی  ه: تأثیرات الفاظ قرآن در بعضی از اذکار و اوراد، معجزه محسوب می شود. در این مورد به جلد اول تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی مراجعه فرمایید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.