احکام شکیات نماز را توضیح دهید.

0 19

۱. اصولاً حالت آگاهی انسان به یک شیء می تواند به چهار صورت ذیل باشد :الف: یقین ۱۰۰% و احتمال خلاف نمی دهد ب: ۵۰% در ۵۰% که شک می باشد ج: از ۵۰% به بالا که ظن می باشد د: از ۵۰% به پایین که وهم نام دارد و مقابل ظن حساب می شود.

۲. در نماز یقین و ظن و گمان یک حکم دارند و شک یک حکم یعنی اگر یقین یا گمان داشتیم براساس همان عمل می کنیم و اگر شک داشتیم به وظیفه شک عمل می کنیم (مسلماً وقتی عمل به ظن می کنیم دیگر وهم جایی ندارد)

۳. شک یا در نمازهای مستحبی است یا واجب، در نمازهای مستحبی بنا را بر اکثر یا اقل می گذاریم و هر گونه عمل کنیم صحیح است مگر اینکه بنا گذاردن بر اکثر موجب باطل شدن نماز شود مثلا در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت که در اینجا بنا را بر کمتر می گذاریم [i] .

۴. در نمازهای واجب یا شک بین اجزاء است یا بین رکعات در اجزاء و در شک بین اجزاء اگر از آن جزء فارغ شده باشیم به شک اعتناء نمی کنیم مثلاً در رکوع هستیم شک می کنیم که قرائت داشته ایم یا نه، اعتناء نمی کنیم یا در سجده هستیم شک می کنیم که رکوع به جا آورده ایم یا نه، اعتناء نمی کنیم و فرض را بر این می گذاریم که به جا آورده ایم. ولی اگر در حال قیام هستیم و نمی دانیم قرائت را انجام داده ایم یا نه باید به جا آوریم.

۵. شک در رکعات نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی (مثل نماز صبح و مغرب و نماز مسافر) بعد از اندکی تفکر اگر به جایی نرسیدیم مبطل نماز است و اگر رسیدیم براساس همان عمل می کنیم مثلاً اگر یادمان آمد که رکعت اول یا دوم هستیم براساس همان نماز را ادامه می دهیم.

۶. در نمازهای چهاررکعتی اگر پای دو در میان باشد و قبل از سجده دوم باشد باز همان حکم قبلی را دارد اگر با فکر کردن به جایی نرسیدیم نماز باطل است اما اگر بعد از سجده دوم بود و شک کردیم که ۳ یا چهار رکعت خوانده ایم یا دو رکعت یعنی شک بین ۲ و ۳ و یا ۲ و ۴ بنا را بر اکثر می گذاریم و با نماز احتیاط بقیه آن را جبران می کنیم. تفصیل نماز احتیاط را در رساله عملیه مرجع تقلید خود جستجو کنید. این بود کلیاتی در مورد احکام شک در نماز.

۷. مصادیق دیگر که موجب بطلان نماز می شود این است که انسان اصلاً نداند چند رکعت خوانده است و…. به هر تقدیر شک در رکعات ۲۳ قسم است که هشت قسمت نماز را باطل و شش قسمت آن غیر قابل اعتناء و نه قسم دیگر آن صحیح است که باید جبران شود.

[i] توضیح المسائل مراجع ج۱ مساله ۱۱۹۳.

منبع:حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.