رشته‌ات چیه؟

 رشته‌ات چیه؟

یارو رشته‌اش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه.


یکی ازش می‌پرسه: رشته‌ات چیه؟


میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

افزودن دیدگاه جدید

.