مولوی شیعه بوده یا سنی؟ اگر سنی بوده جگونه بدونه اعتقاد به خاندان ولایت به آن در جات عر فانی رسیده؟

شعر مولوی

در خصوص شخص مولوی، عده ای او را شیعه و دیگران او را سنی می دانند که هر دو گروه به اشعار او استناد می کنند. عده ای که او را شیعه می پندارند به اشعار وی در مدح و منقبت حضرت علی (ع) و تصریح به جانشینی ایشان توسط حضرت رسول اکرم (ص) و پرداختن واقعه عاشوراء و لعن و مذمت یزید استناد می کنند.

معتقدین به سنی بودن وی هم، به اشعار وی در خصوص حضرت ابوطالب پدر حضرت علی (ع) و عموی گرامی حضرت رسول اکرم (ص) و مدح معاویه و مدح عثمان و... استناد می کنند.

بزرگانی از عرفاء و اهل سیر و سلوک که مولوی را در مقامات عالیه و درجات بالای عرفان می دانند ایشان را شیعه می دانند و اشعار ایشان را در این دو مقوله این گونه تفسیر و تبیین می کنند که وقتی به تعبیرات و کلمات این اشعار دقت می شود می فهمیم که جایی که در مقام مدح حضرت امیرمؤمنان و ... سخن می راند واقعاً سخن از ته دل و برخاسته از روی اعتقادات و ناشی از یک گونه التزامات فکری است که این گونه سخنوری بدون آن، ممکن نیست. و به همین شکل اگر به آن طرف نگاهی بیاندازیم تعبیرات و کلماتی که آنجا بکار می رود، نشان دهنده اموراتی که در بالا ذکر کردیم نیست و بیشتر جنبه ظاهری و تقیه ای دارد.

خلاصه اینکه در زمانی که افرادی مثل ایشان می زیسته اند احتمالاً ناگزیر از چنن رفتارهایی بوده اند و اگر به این مقدار هم این گونه نمی گفته اند به ایشان اجازه اشاعه و گسترش حرفهای دیگرشان را نمی دادند و الان دست ما و شما از حرفهای بزرگ دیگر نیز کوتاه بود.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.