من مقداری شک و شبهه در رابطه با تقلید دارم، لطفاً برخی آیات قرآن در رابطه با تقلید را معرفی نمائید

مراجع تقلید

 در مورد سئوال طرح شده مطالبی را بیان می کنیم:1. تقلید یعنی کسی که نمی داند از کسی که می داند مطلب را بگیرد و این یک امر عقلی و مطابق سیره عقلاء است. ببینید وظیفه اولیه هر مسلمان آن است که وظایف خود را از متون دینی استخراج کرده و به آن عمل نماید. اما می دانیم که این کار یک فرایند طولانی تخصصی و پیچیده  دارد که اولاً استعداد فوق العاده می خواهد و ثانیاً صرف وقت فراوان. و اگر قرار باشد همه جامعه بشری و یا جامعه مسلمین خود مستقیماً این کار را انجام داده و اصطلاحاً مجتهد شوند آنگاه اختلال در نظام و سیستم اجتماعی ایجاد می شود و نیروهای مورد نیاز جامعه از قبیل مهندس، پزشک نیروهای نظامی و... تأمین نخواهند شد. پس ناچار باید عده ای که آمادگی بیشتر دارند بروند و احکام خدا را بعد از طی مقدمات و تحصیلات فراوان از متون دینی، کتاب و سنت و عقل استخراج کرده و به عنوان متخصص در این امر مورد رجوع دیگران قرار بگیرند. البته این مجتهدین باید جامع شرایط باشند مثلاً عدالت، تقوی، عقل و بلوغ و... درآنان باشد.

2. تقلید انواعی دارد که همه انواع آن مقبول نیست.

انواع تقلید: 1. تقلید عالم از جاهل است 2. جاهل از جاهل است 3. عالم از عالم است 4. جاهل از عالم که تنها نوع چهارم مقبول عقل آدمی و سیره عقلاء عالم است. و سه نوع دیگر پذیرفتنی نیستند نوع چهارم تقلید (جاهل از عالم) چیزی است که امروز تمام انسانهای روی زمین از آن بهره می جویند، مراجعات ما به پزشک و مهندس و هر متخصص دیگر از این نوع است. یعنی وقتی ما در امری تخصصی نداریم باید به متخصص آن امر مراجعه کنیم و راه چاره از آنان بیاموزیم. تقلید هر چیزی جز رجوع به متخصص نیست و البته رجوع به غیر متخصص (جاهل به جاهل) یا متخصص به غیر متخصص (عالم به جاهل) و حتی متخصص به متخصص (عالم به عالم) نمی تواند مقبول باشد.

3. قرآن کریم این امری فطری و مقبول انسانها را اینگونه بیان می کند که: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون» [1] یعنی از اهل ذکر و دانشمند سئوال کنید اگر نمی دانید.

[1] سوره نحل، آیه  43.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.