آیا پیامبر (ص) فرموده است که امام دوازدهم (عج) ظهور می کند و نسخه اصلی قرآن را به همراه خود می آورد، زیرا نسخه کنونی اصلی نیست؟

یا صاحب الزمان

این که امام عصر (عج) نسخه ای از قرآن را همراه خود خواهد آورد که غیر از این نسخه است مسلماً از اعتقادات شیعه به دور است، قاطبه دانشمندان شیعه قرآن نازل شده بر پیامبر اکرم (ص) را همین قرآن موجود می دانند نه غیر آن، اگر افراد معدودی قائل به تحریف قرآن شده اند یا مقصودشان تحریف معنوی است یا اساساً حرف آنها برای شیعیان قابل اعتناء نیست و ارزش عملی و علمی ندارد.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید