علت حرام بودن گوشت خرگوش چیست؟

چنانکه می دانید منابع استنباط احکام عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. درباره تحریم گوشت خرگوش، فقها به دو دلیل اجماع و روایات استناد کرده اند.

درباره دلیل اجماع می توانید به کتاب «ریاض المسائل»، ج ۱۳، ص ۳۸۹، و نیز «مستند الشیعه»، ج ۱۵، ص ۹۹ مراجعه کنید.

در بعضی از روایاتی که در تحریم گوشت خرگوش به آنها استناد شده است، به علت این حکم نیز اشاره شده است:

بعضی از حیوانات، حالت مسخ شده برخی انسان های بدکار و ناپاکند و در روایات تصریح شده است که حیوانات مسخ شده همگی حرامند که یکی از این حیوانات، خرگوش است. در روایت دیگری خرگوش در داشتن پنجه با گربه مقایسه شده است و ضمنا به ناپاکی و پلیدی ذاتی خرگوش اشاره شده است.

برای مطالعه روایات مربوط به حرمت حیوانات مسخ شده، می توانید به کتاب «وسایل الشیعه»، ج ۱۴، و کتاب « اطعمه و اشربه»، باب ۲ مراجعه کنید. روایات ۱۱، ۱۳ و ۱۴ و ۷ از همین باب به این نکته اشاره دارند که خرگوش یکی از حیوانات مسخ شده است که البته بررسی فقهی و استنباطی این روایات مجال دیگری می طلبد.

ذکر این نکته نیز لازم است که آنچه در روایات بیان شده لزوما تمام العله حرمت خرگوش نیست و چه بسا حکمت ها و علل دیگری نیز در این حکم باشد که بر ما پوشیده است.

 

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.