آیا متن قرآن همانند یک متن عربی است، که به همراه آن فصاحت و بلاغت فراوان هم موجود است؟

0 35

متن قرآن، یک متن عربی است، اما عادی نیست، آهنگ و موسیقی آن خصوصا در سوره های کوتاه آن، منحصر به فرد است و ترکیب و جامعیت بیانی قرآن اعجاز آمیز است، و به تصریح خود قرآن، و در ضمن تحدی قرآن (مبارزه طلبیدن)، کسانی نتوانستند حتی یک سوره به مانند آن بیاورند.

در باره زیبایی متن قرآن کریم مطالب فراوانی در تاریخ نقل شده است، گویند شعرای عرب جمع شده، در هر سال یک مسابقه ترتیب می دادند و چادری قرمز رنگ به پا می داشتند و در نهایت هفت قطعه انتخاب می شد و به عنوان معلقات سبعه به کعبه آویخته و به عنوان بهترین کار ادبی تا سال دیگر باقی می ماندند، خاصه این که عربستان آن روز مهد ادب و شعر و… بود، زمانی که آیاتی از سوره مبارکه هود آیه ۴۴ نازل شد که (و قیل یا ارض ابلعی مادک و یا سماء اقلعی… و گفته شد، ای زمین آب خود را فرو بر، و ای آسمان از باران، خودداری کن)  خود اعراب با دست پاچگی تمام کلیه تعلیقات را از کعبه پایین آورده و از دید عموم برداشتند از ترس این که نکند با بلاغت و فصاحت این آیات الهی مقایسه شده و رسوایی آنان و عظمت قرآن، بر ادب شناسان آن روزگار مکشوف گردد.

البته وجوه اعجاز آمیز قرآن کریم، منحصر در فصاحت و بلاغت آن نیست، وجوه و جنبه های دیگر آن را هم در بر می گیرد

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.