برای شناخت بیشتر جهت ازدواج، می شود در حد ارتباط تلفنی با نامحرم صحبت کرد؟

تلفن

اگر ارتباط شما، صرف معارفه برای ازدواج باشد، با رعایت حدود شرعی و دینی، می توانید این معارفه را انجام دهید، و مواظب باشید، که به امور حرام، مانند ردّ و بدل کردن جملاتی که نشانگر غرایز جنسی، و اموری از این دست باشد، آلوده نشوید. البته هر چه در این زمینه، احتیاط بیشتر داشته باشید مناسب تر است.این گونه روابط، بسیار لغزنده و خطرناک است، امیدواریم که مواظبت کامل داشته باشید.

هم چنین اگر به قصد ازدواج، و بدون قصد لذت، به چهره، گردن و موهای دختر نگاه شود به نظر همه فقها اشکالی وجود ندارد. [1]

[1] پرسشها و پاسخها نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها، دفتر هفتم ص 321.پرسش 83.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.