آیا ظهور حضرت مهدی را ادیان دیگر بشارت داده اند؟

ظهور مهدی

اعتقاد به منجی عالم که روزی خواهد آمد و بالاخره دنیا را به نفع حق دگرگون خواهد کرد و دامنه باطل را بر خواهد چید، و مظلومین و ستمدیدگان عالم را به حق خود خواهد رساند، و ایده ها و آرمانهای انسانی و الهی را تحقق خواهد بخشید، حقیقتی است که در اکثر مکاتب و ادیان معروف جهانی، بدان تصریح شده است. برای دست یافتن بر اطلاعات و مطالب مربوط به این موضوع، کتاب حکومت جهانی مهدی (عج) آیت الله مکارم شیرازی صفحه 53 الی 60 را ملاحظه فرمایید.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.