نمار در مسجی النبی شکسته است یا خیر؟

مسجد النبی

در خصوص نماز در مسجد النبی بین فقهاء و علماء اسلام اختلاف نظر وجود دارد به این معنا که عده ای مکلف را مخیر می دانند در قصر و اتمام نماز، فقط در محل قدیمی مسجد [1] و عده ای دیگر مانند حضرت امام(ره) کل مسجد النبی را ، و عده ای حتی مکلف را در کل مدینه در این قضیه مخیر می دانند و می گویند: حکم تخییر بین قصر و اتمام در تمام قسمت‏های مکه و مدینه جاری است و فرقی بین محله‏های قدیمی و قسمت‏های جدید و نوساز نیست، هر چند احوط آن است که در این حکم به محله‏های قدیمی مکه و مدینه و حتّی‏ فقط به مسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم اکتفا شود و در مکه و مدینه تا زمانی که قصد اقامت ده روز نکرده است، نماز را شکسته بخواند. [2]

[1] بنا بر احتیاط حکم قصر و اتمام به قسمتهای اصلی مسجد الحرام و مسجد النبی صلی اللَّه علیه و آله و سلم (یعنی قدیمی) اختصاص دارد و احوط قصر است. این حکم مربوط به نماز است و در روزه جاری نمی‏شود. مناسک حج و عمره(للبهجة) 207 ( مسائل متفرقه بعضی از احکام نماز در مکه معظمه و مدینه منوره )

[2] مناسک حج(للخامنئی) 53 ( مسایل متفرقه ) ص 52.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید