دیشب شام سوپ داشتیم

دیشب شام سوپ داشتیم

به مامانم میگم تو کشورای خارجی سوپ پیش غذاس نه شام
برگشته میگه بابات خارجیه یا اون عمه فلان فلان شدت
یعنی اصلاً لزومی نداشت پای عمه مو بکشه وسطا
نیتش فقط این بود که یه فحشی بهش بده

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید