اگر احتمال دهیم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود دارد، وظیفه مان چیست؟

اگر احتمال دهیم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود دارد، وظیفه مان چیست؟

سوال: اگر احتمال دهیم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو وجود دارد، وظیفه مان چیست؟

پاسخ: اگر انسان احتمال دهد چیزی که مانع رسیدن آب است – مانند چسب – در ابرو، گوشه چشم و لب، روی ناخن [۱] یا دیگر اعضای وضو نمی گذارد آب وضو به آنها برسد در صورتی که احتمال او در نظر مردم به جا باشد – مثل آنکه بعد از گچ کاری احتمال دهد به دست چسبیده – باید قبل از وضو وارسی کند تا اگر مانعی هست، آن را برطرف سازد. [۲]

————-
پی نوشت:
[۱]. هر چند ناخن و مو جزو اعضای زنده و دارای حس نیستند، ولی اعضای وضو محسوب شده و باید شسته شوند و اگر مانعی از رسیدن آب به آنها وجود دارد باید برطرف گردد.
[۲]. توضیح المسائل ده مرجع، م ۲۳۹؛ امام، سیستانی و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج۱، فصل فی افعال الوضو، م ۹ و شرائط الوضو، (الثالث)؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی،‌ توضیح المسائل، م ۲۳۶٫
>>> برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج۱، ص ۱۵۷٫

منبع: پایگاه تخصصی فقه احکام

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید