چگونه می توانم تلفیقی از دین و دنیا را بدست بیاورم؟

0 18

۱- کار دنیا مادامی که تعارض با دین و آخرت نداشته باشد به لحاظ فقهی و شرعی مانعی در کار نیست و تنها زمانی که معارض با یک حکم دینی باشد ممنوع است و نمی توان آن را پذیرفت.

۲- تلفیق بین دین و دنیا در همان نکته تعارض است یعنی نسبت دین و دنیا می تواند به صورتهای ذیل باشد.

الف: دنیا عین دین است مثل تلاش برای تهیه مؤونه و مخارج و هزینه حلال برای خانواده.

ب: دنیا عین دین نیست ولی با آن هم معارض و مخالفت ندارد مثل پس انداز سرمایه اضافی که از راههای حلال به دست آمده یا تفریحهایی که امور شرعی در آن رعایت می شود.

ج: دنیا و دین با هم سازگار نخواهند بود به لحاظ اخلاقی ولی به لحاظ شرعی با هم سازگار هستند مثل این که انسان چنان که شایسته است از مال خود در راه خیر و خوبی صرف نکند و در عین نیاز دیگران مال حلال خود را ذخیره کند.

د: دنیا و دین معارض هم هستند و شرع اسلام جمع بین آنان را ممکن ندانسته است مانند ربا خواری، غش در معامله و… در این صورت چاره ای جز زیر پا گذاشتن یکی از این دو (یا دین یا دنیای خلاف دین) را نداریم و جایی برای تلفیق آن نیست.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.