کفاره شکستن عهد با خدا چیست؟

کفاره شکستن عهد با خدا چیست؟

پرسش
اگر با خداوند عهد کنیم که فلان کار را دیگر انجام نمی دهم ولی آن را انجام بدهیم چه حکمی دارد؟


پاسخ اجمالی

اگر کسی (با شرایطی که برای عهد در رساله های توضیح المسائل مراجع عظام تقلید آمده است[1]) با خداوند عهد ببندد و به آن عمل نکند ( فرقی نمی کند که به انجام کاری تعهد نموده باشد یا بر ترک کاری) باید کفاره بدهد؛ یعنی شصت فقیر را سیر کند، و یا دو ماه روزه بگیرد،[2] یا یک بنده آزاد کند.[3]


[1] مثلا عهد به امر راجح تعلق می گیرد و با منع پدر منعقد نمی شود و صیغه لازم دارد یعنی بگوید: «با خدا عهد کردم که فلان کار خیر را انجام دهم» امّا اگر صیغه نخواند، یا آن کار شرعاً مطلوب نباشد، عهد او اعتبارى ندارد. نک: توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 622، م 2667 و 2668 .

[2] از این ایام، سی و یک روز آن باید پی در پی باشد، اما باقی مانده؛ یعنی 29روز دیگر را می تواند با فاصله بگیرد.

[3] توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 622، م 2669.

منبع: اسلام کوئست نت

افزودن دیدگاه جدید

.