چرا در قرآن خداوند از کلمه ما به جای من استفاده می کند؟

0 20

۱- قرآن کریم از زبان خداوند هم از کلمه من و هم از ما استفاده کرده است.

۲- قرآن کریم که کلام خداوند است به زبان عربی آمده است و چاره ای جز پذیرفتن قواعد و صرف و نحو و معانی و بیان این زبان را ندارد و الّا دیگر عربی نیست. با ذکر این دو مقدمه می گوییم:

الف: در عربی برای تفخیم و نشان دادن عظمت کسی (تعظیم) گاهی از متکلم وحده (مفرد) به صورت جمع (متکلم مع الغیر) استفاده می شود چنان چه در فارسی و بعضی زبانهای دیگر هم معمول است که به جای (تو) (شما) می گویند.

ب: گروهی معتقدند هرگاه فعلی مستقیماً و بدون دخالت دادن فرشتگان و اولیاء از خداوند صادر شود با ضمیر متکلم وحده (من) و هر گاه با دخالت دادن وسایط مانند فرشتگان و غیر اینها باشد با ضمیر متکلم مع الغیر (ما) می آید.

منبع: حوزه نت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.