نظر شما در رابطه با پیامدهای اخلاقی، روش و اصول بیولوژی جدید چیست؟

بیولوژی

هر عملی و هر گونه عملیات و تصرف در خلقت آدمیان که منافات با اصول اخلاقی از قبیل عدالت، نجابت و عفت و اموری از این قبیل داشته باشد مذموم است که موارد تشخیص و مصادیق آن خود امر آسانی نیست. مثلاً اگر با عمل مشابه سازی انسانهایی را خلق کنند که فاقد بعد عاطفی و احساسی باشند یا دارای اختیار و قدرت انتخاب نباشند و … این عمل اخلاقاً مردود و نادرست خواهد بود.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.