کیک هفتاد طبقه

یارو میره قنادی، میگه: ببخشید کیک هفتاد طبقه دارید ؟!

قناد میگه: نخیر نداریم .

فردا دوباره یارو میاد، میپرسه: شرمنده ، کیک هفتاد طبقه دارید ؟

باز قناد میگه: نخیر نداریم .

خلاصه یک هفته تمام هر روز کار یارو این بود که بیاد سراغ کیک هفتاد طبقه بگیره و قناد هم هرروز جواب میداده که نداریم .

آخر هفته قناده با خودش میگه: این بابا که مشتریه ، بذار یک کیک هفتاد طبقه براش بپزیم ، یک پول خوبی هم شب جمعه‌ای بزنیم به جیب .

خلاصه بدبخت قناد تمام پنج شنبه و جمعه رو میذاره یک کیک خوشگل هفتاد طبقه ردیف میکنه .

شنبه اول صبح یارو میاد، میپرسه: ببخشید، کیک هفتاد طبقه دارید ؟!

قناد با لبخند بر لب میگه: بعله که داریم، خوبشم داریم !

یارو میگه: قربون دستت ، ۵۰۰ گرم از طبقه بیست چهارمش به ما بده !