آیا کسی که مقداری پول پس انداز کرده حج بر او واجب است؟ آیا می تواند به جای حج رفتن ازدواج کند و در سال های آینده به حج برود یا نه؟

حج

اگر نیاز به ازدواج دارد مستطیع نیست.در صورتی مستطیع است که علاوه بر مصارف ازدواج، مخارج حج را هم داشته باشید. [i]

[i] امام خمینی ،استفتائات،جلد 1،صفحه435،سؤال4


منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید