فقط فیس بوکتو بازکن ببینم!

فقط فیس بوکتو بازکن ببینم!

پسره می ره خواستگاری یه دختری، بابای دختره می گه:
نه ازت مهریه می خوام، نه خونه، نه ماشین، بیکارم بودی مهم نیست ...
یه لپ تاپ می ذاره جلو پسره می گه: فقط فیس بوکتو بازکن ببینم!

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید