اسامی دیگر حضرت عباس چه بوده است؟

حضرت عباس علیه السلام

نام دیگری برای حضرت عباس بدست نیامد و البته آن حضرت کنیه ها و القاب متعددی داشته است مثلاً: ابوالفضل، ابوالقرابة و ابوالقاسم؛ از کنیه های آن حضرت اند و قمر بنی هاشم، باب الحوائج، طیار، اطلس، الشهید، العبد الصالح، سقاء، حامی الظعینة و المستجار از القاب آنحضرت می باشند.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید