آیا اینکه در بهشت هر کس هر چه اشتها داشته باشد، به او داده می شود ، اگر چه متناسب با مقام او هم نباشد؟

بهشت

خلق و خوی بهشتیان کریمانه است و لغو و تأثیم (بیهوده‏گری و گناهکاری)در آنجا راه ندارد، اشتهای آنان متناسب با مقامات آنان است و قهرا تقاضای مادون شئون در آنان وجود ندارد .

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید