چگونه می توان بر افسردگی غلبه کرد؟

گاهی انسان ها برای فرار از واقعیت ها به بازی در نقش های مختلفی تن در می دهند . این حالات ، دفاع از خود و ‹‹ کار جبرانی ›› است که برخی برای پوشاندن عیوب و نقائص خویش بدان متوسل می شوند.

آلفرد آدلر ، روان شناس نام دار ‹‹ جبران ›› را از طریق عمل کرد و پدیده های بدنی انسان شناخت ، چرا که بدن آدمی ، خسارات وارده به اعضای مختلف را جبران می کند . به عنوان مثال ، هنگامی که یک کلیه یا شش از کار می افتد ، کلیه با شش دیگر به تنهایی کافی است . مثالی دیگر : اگر استخوان پای فردی بر اثر حادثه ای بشکند پس از معالجات لازم همان نقطه ی شکسته شده که اکنون بهبود یافته است محکم تر و قوی تر از قبل می شود.

افراد بسیار مشهوری در دنیا وجود دارند که به خاطر نقصی که داشته اند ، در جهت رفع همان نقص آن چنان کوشیده اند که نه تنها آن را پوشانده و یا از میان برداشته اند، بلکه از حد و مرز معمولی و طبیعی آن نیز گذشته و به سطوحی بالا و غیر معمول در کار دست یافته اند.

چالز اتلس ، مشهورترین قهرمان پرورش اندام دنیا در تمام دوران بلوغ و نوجوانی از هیکل ضعیف و لاغر خود شرمنده و خجل بود و برای رفع ضعف جسمانی خویش ، پس از تلاش ها و تمرینات فراوان و پی در پی ، مقام نخست پرورش اندام را از آن خود ساخت . پس ‹‹ جبران ›› کمکی به خواستن انسان برای توانستن به شمار می رود.

حالت دیگر ، ‹‹ جبران غیرمستقیم ›› است . بدین معنی که خسارت و ضعف یکی از اعضای بدن می تواند باعث بهبود و پیش رفت عضو دیگری شود . و فرد برای جبران ضعف و یا نقصی ، راه و روش ، و کار و حرفه ی دیگری را انتخاب کند و از آن به موفقیت های عظیمی نایل شود ، به عبارتی ضعف و یا آسیب یکی از اعضای اساسی بدن باعث می شود تا فرد از دیگر اعضا کار بیش تری بکشد و به اصطلاح به پرورش و تربیت آن عضو بیش تر بپردازد که درنتیجه آن عضو قوی تر می شود . به طور مثال افرادی که از نعمت بینایی و دیدن محروم اند ، قوه ی شنوایی بسیار قوی تری دارند.

وستلر نقاش مشهور ، به مدرسه ی نظام رفته و بسیار سرخورده و ناموفق مجبور به ترک آن مدرسه می شود . آن سرخوردگی و تأسف شدید ، زندگی او را عوض می کند و سبب می شود تا او به استعداد شگفت انگیز خود در نقاشی پی ببرد و در زمره ی نقاشان مشهور دنیا قرار گیرد . چنین حالتی را ‹‹ جانشین سازی جبرانی ›› می گوییم.

جانشین سازی جبرانی ، که بدان اشاره کردیم ، جبران کردن افراطی یا رشد دادن و بزرگ کردن یک تمایل آگاهانه برای دفاع از خویش ، علیه یک تمایل ناآگاهانه و در جهت عکس و خلاف است و گاهی می تواند شناسایی آگاهانه ی انسان را نیز تهدید کند . افرادی که بدون دلیل ، اظهار عقیده و برگرفته خود پافشاری می کنند ( دوگماتیک های افراطی ) ، به تمام گفته ها و اظهار نظرهای خود اطمینان دارند و آگاهانه این اطمینان را در خود پرورش می دهند ، زیرا در خیال خود ناآگاهانه شک و تردید خویش را از میان می برند. اینان تصویری که از خود می شناسند آن قدر قوی نیست که با این تردیدها بتوانند به زندگی ادامه دهند پس به جانشین سازی جبرانی متوسل می شوند.

به طور اصولی آدم هایی که بیش از حد احساساتی هستند چنین رفتاری دارند زیرا که در فکر خود ، ناآگاهانه خشم و نگرانی خویش را فرو می نشانند و جبران می کنند.

امروز در عصر تکنولوژی پیش رفته ، انسان بیش از همیشه توسط دست پرورده های خویش ، از خود و از خویشتن دور افتاده و به دست تکنولوژی گرفتار شده و اسیر شده است. ولی همیشه در ارتباطات درون گروهی و جمعی این سؤال مطرح است که ‹‹ تو واقعا کیستی؟ ›› و پاسخ این است که :‹‹ تو همان هستی که ما از تو می بینیم ›› و فراموش نکنیم که هر چیز غیر ممکن و محال از این ابر آفریده ی پروردگار ممکن و میسر است.
شعور خلاق و اراده ی هدفمند به طور حتم راه به شاه راه مقصود می برد و هر غیر ممکنی را ممکن می سازد.

پس بیاییم ‹‹ خواستن توانستن است ›› را ملکه ذهن کنیم تا در چنین بستر مناسبی ، با روانی روان بر تمامی مشکلات از جمله افسردگی ها ، چاقی های مفرط ، لاغری های بیمارگونه و بسیاری از مسائل دیگر فائق آییم.