آیا شخص بعد از خوردن مشروب می توان نماز یومیه را خواند؟

آیا شخص بعد از خوردن مشروب می توان نماز یومیه را خواند؟

پرسش
آیا بعد از خوردن مشروب مثلا 2 ساعت بعد از آن می توان نماز یومیه را خواند. آیا خواندن نماز بعد از نوشیدن مشروب اشکالی ندارد؟


پاسخ اجمالی

" آشامیدن شراب حرام و در بعضى از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است و اگر کسى آن را حلال بداند در صورتى که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن آن، تکذیب خدا و پیغمبر(ص)مى‏باشد کافر است . از حضرت امام جعفر صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: شراب ریشه بدیها و منشأ گناهان است و کسى که شراب مى‏خورد، عقل خود را از دست مى‏دهد و در آن موقع خدا را نمى‏شناسد و از هیچ گناهى باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمى‏دارد و حقّ خویشان نزدیک را رعایت نمى‏کند و از زشتیهاى آشکار رو نمى‏گرداند و روح ایمان و خدا شناسى از بدن او بیرون مى‏رود و روح ناقص خبیثى که از رحمت خدا دور است در او مى‏ماند و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین، او را لعنت مى‏کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمى‏شود و روز قیامت روى او سیاه است و زبان از دهانش بیرون مى‏آید و آب دهان او به سینه‏اش مى‏ریزد و فریاد تشنگى او بلند است."[1]‏

 

"البته گفتنى است عدم قبول نماز به معناى عدم صحت نماز نیست و منظور از عدم قبول، محرومیت از درجات بهشت است. چنین شخصی بعد از حالت مستى باید نمازش را بجا آورد"[2] و اگر بعد از دو ساعت حالت مستی نداشته باشد و بعد از طهارت بدن و لباسش از نجاست شراب، می تواند نماز بخواند.

 

نمایه های مربوط:

سوال 5206 (سایت: 5605)  توبه از مصرف الکل.

سؤال 3192 (سایت: 3444)  توبه از گناه.

سؤال 3704 (سایت: 3955)  توبه از گناه و محبوب خدا شدن.

 

[1]  توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص603 .

[2]   با استفاده از نرم افزار پرسمان.

منبع: اسلام کوئست نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید