مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس حکمش چیست؟

مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس حکمش چیست؟

پرسش
آیا مشاهده عورتین فرزند نابالغ توسط والدین و بالعکس جایز است؟


پاسخ اجمالی
نگاه کردن به عورت بچه نابالغ که خوب و بد را می فهمد و ممیز است اشکال دارد، مراجع محترم تقلید دربارۀ بچه نابالغی که ممیز است می گویند:
آیات عظام امام خمینى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى‏فهمد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد.[1]
آیات عظام بهجت، خامنه‏اى، تبریزى، صافى و آیت اللّه وحید: نگاه کردن به عورت بچه ممیزى که خوب و بد را مى‏فهمد، جایز نیست هر چند از پشت شیشه و مانند آن باشد.[2]
ولی اگر بچه غیر ممیز بود، نگاه به عورت او چنانچه بدون لذت و شهوت باشد، ایرادی ندارد.[3]
خاطر نشان می‌شود نگاه بچه نابالغ که ممیز شده است به عورت دیگران اشکال دارد و باید عورت را از چنین بچه‌ای پوشاند. مراجع محترم تقلید در این باره می گویند:
سؤال :آیا زن و شوهر باید عورت خود را از بچه ممیز خود بپوشانند؟
همه مراجع: آرى، واجب است.[4]
 
[1] توضیح‏المسائل مراجع، ص ج‌2، ص 489، م 2436؛آیت اللّه نورى، توضیح المسائل، م 2432.
[2] توضیح‏المسائل مراجع، م 2436 آیت اللّه وحید، توضیح‏المسائل، م 2445 و آیت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 515 و 535.
[3]. ر.ک: توضیح‏المسائل مراجع، م 2436.
[4] توضیح‏المسائل مراجع، م 57 آیت‏اللّه نورى، توضیح‏المسائل، م 57 آیت‏اللّه وحید، توضیح‏المسائل، م 75. با استفاده از نرم افزار پرسمان.


منبع: اسلام کوئست نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید