آیا از نظر اسلام عطر زدن برای دختر جوان یا زن حرام است؟

آیا از نظر اسلام عطر زدن برای دختر جوان یا زن حرام است؟

پرسش
آیا عطر زدن برای دختر جوان یا زن حرام است؟


پاسخ اجمالی

عطر زدن در اسلام برای هیچ گروه و جنسیتی از جمله برای زنان و دختران جوان حرام نیست. اما چیزی که اسلام از آن نهی کرده است استعمال عطرهای خوش بو کننده مقابل نامحرم است. طبق نظر همه مراجع استعمال این گونه عطرها در مجامع عمومی که نامحرم نیز وجود دارد جایز نیست[1] ولی قطعاً استفاده از آن برای همسر و یا در مقابل محارم دیگر و یا در جمع بانوان جایز است، علت این امر هم واضح است چرا که اسلام حفظ حجاب و حیاء برای زنان و نگهداشتن حریم با مردان نامحرم را برای صیانت خانواده و اجتماع از مفسده های فراوانی که به همراه دارد واجب شمرده است.

عطر زدن دختران و زنان جوان در محیط های که نامحرم وجود دارد باعث جلب توجه مردان به آنان می شود که به نوبه خود مفاسد گوناگونی دارد.


[1] آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 797 آیت ‏الله تبریزى، استفتاءات، س 1616 آیت ‏الله خامنه ‏اى، استفتاء، س 667 و 621 آیت‏ الله نورى، استفتاءات، ج 1، س 1033 دفتر آیت ‏الله وحید، آیت‏ الله صافى، آیت ‏الله بهجت، امام، آیت‏ الله فاضل و آیت ‏الله سیستانى،با استفاده از نرم افزار پرسمان.

منبع: اسلام کوئست نت

افزودن دیدگاه جدید

.