آقا دعای ما که بر آورده نمی شه!

آقا دعای ما که بر آورده نمی شه!

یه روز معلم به شاگرداش می گه بچه ها بیاید بریم برای اومدن بارون دعا کنیم

بچه ها گفتن دعای ما که بر آورده نمی شه

معلم می گه چرا ، دعاهای شما بر آورده می شه

بچه هام گفتن اگه دعای ما بر آورده می شد تو الان مرده بودی

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید