کاهش استرس با ماساژ درمانی اعصاب

ماساژ اعصاب به رفع بسیاری از مشکلات عصبی کمک می‌کند.

در موارد التهاب شدید اعصاب، ماساژ اعصاب را باید با دقّت انجام داد.
 در انجام ماساژ اعصاب، استفاده از ضربه‌های سبک و آرام توصیه می‌شود.
 بی‌خوابی را می‌توان به وسیله ضربه‌های آهسته و آرام در پایین ستون فقرات و کل ناحیه پشت درمان کرد.
فشار عمیق را نباید بر روی اعصاب متورم وارد کرد، زیرا این کار باعث افزایش التهاب می‌شود.
تمامی ماساژی که به آن نیاز است فقط حرکات ضربه‌ای به اعصاب است.
ماساژ اعصاب را با گرفتن اندام مورد نظر با هر دوست خود شروع کرده و فشار سفت و سختی را در اطراف آن و پایین بازو ایجاد کنید.

برای انجام ماساژ اعصاب با شانه‌ها شروع کنید و بعد به مچ دست برسید.
هنگامی که کنترل آن اندام را از دست می‌دهید، در ادامه ماساژ اعصاب دست‌ها را کمی پایین آورده و فشار دیگری را وارد کنید.
در نتیجه این کار، جریان خون افزایش پیدا خواهد کرد.
کمپرس اعصاب ستون فقرات مفید و مؤثر است.
 این کار به وسیله کف دست‌ها انجام می‌شود.
 لرزش انگشت‌ها این اعصاب را تحریک می‌کند. بی‌خوابی را می‌توان به وسیله ضربه‌های آهسته و آرام در پایین ستون فقرات و کل ناحیه پشت درمان کرد.

 

منبع مقاله :
خدادادی، سلمان؛ (۱۳۹۵) ماساژدرمانی، ساری: پارسی سرا، چاپ اول