تاثیرات ماساژ بر روی بیماری ها

بیماران بستری در بیمارستان که ماساژ دریافت کردند، افزایش در تحرّک، انرژی، تغییرات مثبت خلقی و سرعت بهبودی از خود نشان دادند.

گرچه بررسی‌های کنترل شده زیادی در مورد ماساژ درمانی لازم است، اما یافته‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

بیماران بستری در بیمارستان که ماساژ دریافت کردند، افزایش در تحرّک، انرژی، تغییرات مثبت خلقی و سرعت بهبودی از خود نشان دادند.

نوزادان نارسی که ماساژ دریافت می‌کنند، بیشتر وزن اضافه می‌کنند و سریعتر از بیمارستان مرخص می‌شوند.

 کودکان مبتلا به اوتیسم نیز با ماساژ درمانی رفتارهای غیرمعقول کمتری از خود بروز دادند.

 بیماران مبتلا به پشت درد مزمن پس از دریافت دو جلسه ۳۰ دقیقه‌ای درمان در هفته برای مدت پنج هفته، کاهش درد و افسردگی و نیز بهبود خواب را گزارش کرده‌اند.

 بیماران مبتلا به دردهای عضلانی که دو جلسه ۳۰ دقیقه‌ای ماساژ درمانی در هفته به مدت ۵ هفته دریافت کردند، کاهش درد، کوفتگی و خستگی را گزارش دادند، همچنین در تعداد شبهای کمتری اختلالات خواب داشتند.

 در مصدومین سوختگی، ماساژ درمانی در کم شدن اختلالات روحی (اضطراب، تنش و افسردگی) و علایم جسمی (درد و خارش) مؤثر بوده است.

اثرات ماساژ در کودکان نیز به خوبی بزرگسالان است. برای مثال نوزادان نارسی که ماساژ دریافت می‌کنند، بیشتر وزن اضافه می‌کنند و سریعتر از بیمارستان مرخص می‌شوند. کودکان مبتلا به اوتیسم نیز با ماساژ درمانی رفتارهای غیرمعقول کمتری از خود بروز دادند.
منبع مقاله :
خدادادی، سلمان؛ (۱۳۹۵) ماساژدرمانی، ساری: پارسی سرا، چاپ اول